FarmBot Wiki

Document, share, and discover FarmBot technology

User Tools

Site Tools


home

Media Manager

Media Files

Upload to farmbots

Sorry, you don't have enough rights to upload files.

File

Date:
2016/12/15 08:57
Filename:
20161215_085749.jpg
Caption:
ASCII JKJK |(ù™õêëĨfÿÿfÿÿ€p öœñª­ÿcÿÿòîÿÿ«ËÿÿfYïÚÿÿ CÿÿܯaUaUQ3Q3aUaUaUaUQ3Q3aUQ3aUQ3aUaUaUaUQ3Q3aUaUaUQ3Q3aUaUQ3aUQ3aUaUaUaUaUaUaUaUaUQ3Q3aUQ3Q3aUaUaUaUaUaUQ3aUaUaUaUQ3aUaUaUQ3aUaUaUaUaUaUaUaUafafafQ3Q3Q3Q3Q3aUaUaUaUaUaUaUaUafafafaUQ3afafQ3aUaUaUaUaUaUaUaUaUafafaUaUafafaUaUaUaUaUaUaUqUqUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUQ3aUafafafafafafafaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUafafafafaUaUaUaUaUafafafaUaUaUaUaUaUQ3Q3Q3aUaUaUaUQ3afafaUaUaUaUaUafafaUaUaUaUaUaUafafqUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUQ3afqUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUQ3afaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUaU]ÿâ*•s+ÍÎ%Ö®*Ö®*Ö®*Ö®*Ö®*Ö®*½ Oð7fÿÿ¦°ÿÿFAFA±xT 00gFAFAFAFAðMç#ëCENç#Uÿë‡ëd–÷h¤¦¢ÿÿMç#3jžç#ÀëÐ q+qŒˆ @±ÿ€ @° 0 0ÀÐ ;„‰‘•˜›ž¡¤¨¬±¶¼ÃÊÎÔÚÝáæêð÷ÿ %-38=DLS[cmxˆ‘š§°¼ÌÚêÿÿÿÿÿ##### ÒëÿFAFAçÐåçç Òëçççêçìç ®®®®‡R¯ÿfÿÿÿÎR] * &FF$fF~W ] wf  fÿÿÿRîîîîK¼%l¼% ”  }ú7¹ ÔaBR’ Ã`rW î»Ë Äg†R X 4 ? ; … { ’ € ‰ 9  ‘ y ‡ • ¥ ° · ¬ 1 µ¡Õ¬°$7· ï»Eªñ?y h ý ØÒwè… © ðÎ çQåÿÿÿÎ ] õÿÿÿ85c ñ Úýÿÿÿ #BFNÿÿÿýÿÿÿee~RÝÿÿÿ] rpK8ÎÿÿÿßÿÿÿëÿÿÿëÿÿÿKyÿÿÿnf#12ÜÿÿÿŽ ;Æÿÿÿ: 5G…~© åÿÿÿåÿÿÿw ôt FQrv›"ssdjagn¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤\`& )F`PC12QSII00SM21FF4001FC1S06ssoisD84IL05 D84IL05 D84IL05 0 2
Format:
JPEG
Size:
2MB
Width:
4032
Height:
3024
Camera:
samsung SAMSUNG-SM-G891A
References for:
northeastern-wisconsin-technical-college-farmbot
home.txt · Last modified: 2016/10/12 10:53 by roryaronson